Co (być może) będzie robić w przyszłości Twoje dziecko?

Szacuje się, że 65% dzieci urodzonych po 2007 r. będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją.Według McKinsey Global Institute w ciągu najbliższych dekad radykalnie zmieni się zapotrzebowanie na określone umiejętności. 

Znacznie spadnie liczba godzin poświęcanych na prace fizyczne i manualne. Wzrośnie natomiast w przypadku prac wykorzystujących umiejętności związane z technologiami.

Zwiększy się zapotrzebowanie na pracę wymagającą wyższych umiejętności poznawczch. Do ich rozwoju przyczynia się zaawansowany trening matematyczny i trening szybkiego czytania, które od lat prowadzimy w Akademii Nauki. 

Analizy pokazują, że równocześnie zmniejszy się zapotrzebowanie na pracę, przy której są wykorzystywane podstawowe umiejętności poznawcze, które rozwijane są w dzisiejszych szkołach. Warto mieć to na uwadze i zawczasu zainwestować w rozwój swojego dziecka.

Już dziś rośnie popyt na zawody, do których należą: ABA therapist (Applied Behavior Analysis to rodzaj terapii, która koncentruje się na poprawie określonych zachowań i umiejętności), visual designer, machine learning engineer, czy regulatory affairs manager. 

Jak widać, nawet na przestrzeni jednego pokolenia zawody, ich nazwy i zakres poszukiwanych kompetencji bardzo mocno się zmieniły.

Zawody przyszłości

Natalia Hatalska w raporcie „Pracownik przyszłości” pokusiła się o wymyślenie kilku przykładowych zawodów przyszłości i zdefiniowanie zadań stojących przed osobami, które je będą wykonywać. Oto kilka przykładów:

– meaning of life consultant – konsultant ds. sensu życia,

– robot therapist – nauczanie robotów rozumienia ludzkich emocji,

– holodeck educator – modelowanie przestrzeni wirtualnych,

– digital currency consultant – doradztwo w zakresie kryptowalut i blockchaina,

– MR (mixed reality) journey designer – tworzenie i personalizowanie przestrzeni dzięki możliwościom technologii haptycznych oraz mieszanej rzeczywistości,

– genetic diversity agent – monitorowanie różnorodności genetycznej za pomocą specjalistycznych czujników umieszczonych na ciałach pracowników,

– health hacker – zapobieganie cyberatakom i monitorowanie podłączonych do Internetu urządzeń umieszczonych w ciałach pacjentów (np. rozruszników serca),

– investigative drones specialist – analiza zdjęć pozyskanych przez drony,

– upcycling designer – doradzanie projektantom i inżynierom przemysłowym oraz projektowanie procesów produkcyjnych tak, aby wytwarzane produkty mogły być łatwiej recyklingowane,

– organic voltaics engineer – tworzenie nowych rozwiązań w obszarze energii odnawialnych,

– space farmer – uprawa ziemskich roślin w przestrzeni kosmicznej,

– child development coach – nauczyciel w szkole przyszłości,

– human enhancement designer – zwiększanie wydajności człowieka.

Jakie cechy rozwijać w dzieciach?

Nie wiemy, jak potoczy się przyszłość. Możemy jednak spodziewać się, że nasze dzieci będą potrzebować wiedzę oraz umiejętności, które dziś nawet trudno przewidzieć, i których w związku z tym nie mogą rozwinąć i nauczyć się w szkole.

Na rynku pracy będą konkurować nie tylko z ludźmi ale też z algorytmami i robotami. 

Dlatego już dziś specjaliści sygnalizują, że szkoła powinna kłaść coraz mniejszy nacisk na encyklopedyczną wiedzę i umiejętności techniczne, a bardziej rozwijać uniwersalne umiejętności życiowe, do których należą zdolności do:

– radzenia sobie ze zmianą,

– szybkiego uczenia się nowych rzeczy

– zachowania równowagi psychicznej w nowych sytuacjach. 

Te kompetencje  już od ponad 25 lat rozwijamy na zajęciach w Akademii Nauki. 

Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową w swoim mieście i wybróbuj nasze metody razem z dzieckiem.

Wybierz miasto z listy poniżej.

Zostaniesz automatycznie przekierowana(y) na stronę z niezobowiązującymi zapisami. 

Zostaniesz automatycznie przekierowana(y)

na stronę z niezobowiązującymi zapisami.