Czego dziecko uczy się na matematyce w pierwszej klasie? – stara wersja

Pierwszoklasista: Mamo, czy wiesz, co teraz robimy na matematyce?
Mama: Nie wiem synku.
Pierwszoklasista: Liczymy do 16…

Niedawno do Akademii Nauki przyszła mama pierwszoklasisty. Zapisała dziecko na kurs Mistrzowie Matematyki. Dlaczego? Oto historia, którą opowiedziała. Wasz biuletyn otrzymałam już w zeszłym roku. Przeczytałam tam między innymi o tym, że dzieci tracą swoje talenty matematyczne w pierwszych klasach szkoły podstawowej, bo uczone są mało ambitnymi metodami, które nie są dla nich wyzwaniem. Mimo że tekst poparty był badaniami pani Gruszczyk–Kolczyńskiej „Dziecięca Matematyka”, artykuł wydawał mi się mocno przesadzony. Do czasu. Mój pierwszoklasista, który już w przedszkolu uwielbiał liczyć, przyszedł w styczniu ze szkoły i zapytał mnie, czy wiem, co oni robią na matematyce. Odpowiedziałam, że nie wiem, na co on odrzekł, że liczą do 16. Wtedy uświadomiłam sobie, że to prawda – szkoła zabija naturalne umiejętności dzieci. Jak liczenie do 16 może rozwinąć talent matematyczny siedmiolatka? Bez wahania postanowiłam zapisać dziecko do was na kurs.

Czego dziecko uczy się na matematyce w pierwszej klasie? 

To nie jest tak, że nauczyciele w szkole nie są zaangażowani i nie zależy im na efektach osiąganych przez dzieci. Wręcz przeciwnie – mimo że nauczyciele zazwyczaj robią, co mogą, to nadal podlegają ograniczeniom systemowym.

Jesteś ciekawy, co zakłada podstawa programowa w zakresie edukacji matematycznej na 9 miesięcy nauki w pierwszej klasie?

„W pierwszej klasie dziecko uczy się liczyć do 20 (także wspak), zna liczebniki oraz potrafi napisać cyfry do 10. Ponadto w zakresie do 10 umie dodawać i odejmować (może być przy użyciu palców) i zapisywać te działania.”

Problem jest globalny

Problem nieodpowiedniego systemu nauczania i marnowania potencjału dzieci na lekcjach matematyki w pierwszej klasie to problem pojawiający się nie tylko w Polsce – takie nieprawidłowości w nauczaniu mają charakter globalny. 

Robert i Ellen Kaplanowie są profesorami z Harvardu. Według tych niezwykłych naukowców, dzieci w USA także tracą swoje uzdolnienia matematyczne i jest to spowodowane nieodpowiednim sposobem nauczania matematyki – szczególnie w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Ich wnioski są podobne do odkryć prof. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej. Według nich systemowe metody uczenia matematyki w pierwszych klasach pozostawiają wiele do życzenia.

Metodycy Akademii Nauki razem z innymi nauczycielami matematyki z całego świata brali udział w kursach i szkoleniach prowadzonych przez Roberta i Ellen. Część tych szkoleń była poświęcona wymianie doświadczeń między uczestnikami kursów i omawianiu problemów dotyczących nauki matematyki w ich krajach. Praktycznie wszyscy uczestnicy zwracali uwagę na problem jakości systemu nauczania matematyki i podręczników w nauczaniu początkowym.

Każde dziecko ma matematyczny talent, który może rozwijać

Uważasz, że Twoje dziecko nie jest uzdolnione matematycznie? Nic bardziej mylnego! Badania Kaplanów na temat zdolności matematycznych najmłodszych wykazały, że wszystkie dzieci mają talent matematyczny i u każdego można go rozbudzić!

W odpowiedzi na to odkrycie profesorowie z Harvardu opracowali ciekawy i angażujący sposób rozwoju umiejętności matematycznych u dzieci. Ich metoda – Math Circle, którą stosujemy na naszych kursach, daje wspaniałe wyniki. Dzieci podczas kursu odkrywają swoją wewnętrzną logikę i uczą się nieschematycznego myślenia. Najmłodsi nie tylko zaczynają biegle rachować, ale również, poprzez rozwiązywanie problemów matematycznych i logicznych, rozbudzają swoją intuicję matematyczną i umiejętność dedukcji.

Ważnym elementem zajęć jest dawanie dzieciom prawa do popełniania błędów przy rozwiązywaniu ambitnych problemów matematycznych oraz atmosfera życzliwości. Taka nauka matematyki sprawia dzieciom dużo radości i podnosi wiarę w siebie. Dzieci zaczynają lubić matematykę i doskonale radzą sobie z nią w szkole!

Kurs rozwoju talentów matematycznych dzieci, wspierają również metody i pomoce matematyczne Marii Montessori oraz metody błyskawicznego rachowania, mające swoje korzenie w matematyce wedyjskiej.