Diamentowe cechy dziecka, czyli co pomaga w nauce

Każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli ma pewne kompetencje, które nazywamy kompetencjami kluczowymi ucznia. Należą do nich:
  • sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu,
  • umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne,
  • koncentracja,
  • myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów.

Naturalna postawa do uczenia się

Definicji uczenia się nie ograniczamy jednak tylko do zdolności dziecka do opanowania wiedzy szkolnej, chociaż ta umiejętność, dzięki sztuce biegłego czytania, zapamiętywania, nielinearnego notowania, może być rozwinięta przez każde dziecko na poziomie mistrzowskim. Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. Nazywamy ją naturalną postawą do uczenia się. Ta zdrowa postawa wyraża się również tym, że osoby, które nią dysponują, wykazują większy entuzjazm, zaangażowanie i wdzięczność podczas nauki (niezależnie, czy uczą się wiedzy szkolnej, czy tego, jak być rodzicem).

Diamentowe cechy – czyli jakie? 

Naturalna postawa do uczenia się opiera się na cechach, które także rozwijamy w Akademii Nauki i nazywamy je cechami diamentowymi. Należą do nich:
  • rozwojowość, czyli przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać,
  • poczucie własnej wartości, czyli przekonanie, że dziecka o tym, że już jest wartościowym człowiekiem,
  • optymizm/pozytywne nastawienie – pozytywna ocena oraz akceptacja zarówno porażek jak i sukcesów
Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie wysiłku włożonego w każdą czynność, nie tylko naukę. Takie dziecko naturalnie wykazuje kolejne diamentowe cechy, które określane są mianem niepoznawczych czynników sukcesu. Należą do nich: sumienność, silna wola i cierpliwość.

Postawa zniekształcona

System edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu naturalnej postawy uczenia się. Z czasem, w wyniku różnych doświadczeń życiowych, dzieci zaczynają wyuczać się błędnej postawy do nauki. Nazywamy ją postawą zniekształconą. Błędnie wyuczona postawa opiera się na założeniach i przekonaniach, które sprawiają, że dziecko:
  • wierzy, że nie może się zmienić (już taki jestem) – postawa stałościowa,
  • wierzy, że nie jest wartościowym człowiekiem,
  • negatywnie ocenia nie tylko porażki, ale też sukcesy (np. zamiast docenić swój wkład w uzyskanie dobrej oceny, stwierdza, że pytania były łatwe) – postawa negatywna/pesymistyczna.
Konsekwencją tej postawy jest unikanie wyzwań, rezygnacja z wysiłku, gdy zadanie jest trudne i wymagające, co w efekcie prowadzi do stresu, zniechęcenia oraz zagubienia entuzjazmu i radości z uczenia się.

Zajęcia dla dzieci w Akademii Nauki

Na szczęście, postawa zniekształcona jest cechą wyuczoną, co oznacza, że można się jej również oduczyć. To właśnie robimy na naszych kursach. Podczas spotkań z dziećmi inspirujemy je do odkrywania naturalnej postawy uczenia się. Trenujemy również kompetencje kluczowe ucznia, aby rozwinąć jego zdolności do opanowania wiedzy szkolnej i akademickiej. Chcemy, aby każde dziecko, mogło być odprężone w szkole oraz by potrafiło czerpać radość z uczenia się i osiągania w życiu tego, co dla niego ważne i wartościowe. Zapraszamy do Akademii Nauki na Dni Otwartych Drzwi. Bezpłatne lekcje pokazowe programów, podczas których rozwijamy kompetencje kluczowe dziecka oraz jego diamentowe cechy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.