KURSY DLA DOROSŁYCH - Biegłe Czytanie

Program rozwoju intelektu dla młodzieży, studentów i dorosłych.

Kurs Kwantowy Umysł to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka. Główny cel, który realizujemy podczas kursu to opanowanie techniki biegłego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie zintegrowanego system uczenia się.

W naszym kursie biegłe czytanie osadzone jest w bardzo szerokim kontekście. Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy, ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie dużo odprężenia i zadowolenia. Na umiejętność biegłego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy umysłu są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu

Kurs obejmuje:

  1. Wtrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się:

  a. osiąganie optymalnego stanu do uczenia się

  • techniki łagodzenia stresu

  • techniki koncentracji

  • jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe

  b. czytanie zintegrowane

  c. graficzna obróbka przeczytanych informacji

  • piktogramy

  • mapy myśli

  d. strategie uczenia się

  e. trening pamięci i technik pamięciowych

  • metoda mnicha

  • łańcuchowa metoda zapamiętywania

  • zakładki osobiste

  • metoda słów zastępczych

  • główny system pamięciowy

  2. Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się:

  a. rola relaksu

  b. przyswajanie informacji przez mózg (łącznie z obszarami nieświadomymi)

  c. dezorientacja i zagubienie występujące podczas uczenia się

  d. teoria pamięci

  e. wzorce myślenia

  f. konstruowanie obrazów

  g. zasady neurolingwistycznego programowania

  h. przyspieszona nauka

  i. strategie porażki

  j. muzyka barokowa

  3. Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się (testy psychologiczne):

  a. test na półkulowość

  b. test określający wzorzec myślenia

  4. Opanowanie podstaw autoprezentacji:

  a. komunikacja werbalna i niewerbalna

  b. przygotowanie wystąpienia

  c. trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą )

  d. pozbywanie się stresu przed wystąpieniami

  5. Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności)

  a. czytanie metaforycznych opowiadań i bajek

  b. eksperymenty filozoficzne

  c. procesy psychologiczne

  • uzupełnianie zasobów wg Diltsa

  • zgodność neurologiczna wg Diltsa

  • wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów.

Zadzwoń i zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową.

Twoje dziecko i Ty możecie wspólnie przekonać się, jak świetną zabawą i pożyteczną nauką są nasze kursy. Miejsce na bezpłatną lekcję pokazową czeka na Ciebie (liczba miejsc jest ograniczona).


Zadzwoń: 61 66 38 700 lub
664 135 035

PROGRAM DNI OTWARTYCH

Jak wygląda kurs?

Kurs obejmuje 12 spotkań (1 raz w tygodniu) po 3 godziny zegarowe i trwa trzy miesiące.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój adres e-mail: