Matematyka dla dzieci – dlaczego dzieci tracą swoje uzdolnienia matematyczne?

Spis treści

Ellen i Robert Kaplanowie są profesorami z Harvardu. Ich badania na temat zdolności matematycznych małych dzieci są jednoznaczne – dzieci mają talent matematyczny i u każdego dziecka można go rozbudzić. Z badań tych wynika jednak również, że dzieci tracą swoje uzdolnienia matematyczne w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Nauka matematyki w szkole

Dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej uczone są przez nauczycieli nauczania początkowego, którzy nie są matematykami i często sami siebie nie uważają za matematycznie uzdolnionych. Niestety nieświadomie przekazują te przekonania swoim uczniom. Jeśli dziecko wierzy, że matematyka jest trudna, to taka właśnie dla niego będzie. Jeżeli dodatkowo uwierzy, że ono samo nie ma talentu matematycznego, to oceny w szkole będą to potwierdzać.

Pokazują to też wyniki badań zrealizowane w ramach programu „Dziecięca matematyka”. Wynika z nich, że więcej niż połowa dzieci przedszkolnych w Polsce z zadziwiającą łatwością nabywa wiadomości i umiejętności matematyczne. Niestety – już po kilku miesiącach nauki szkolnej dzieci te przestają manifestować swoje uzdolnienia. O czym to świadczy? Talenty matematyczne dzieci nie są umiejętnie rozwijane.

Jak uczymy w Akademii Nauki?

W Akademii Nauki prowadzimy kursy Mistrzowie Matematyki. Dzieci biorące w nich udział polubiły matematykę i bez problemów radzą sobie z nią w szkole. Na naszych zajęciach odkrywają, że matematyką można się świetnie bawić. Uczą się przede wszystkim samodzielnie rozwiązywać problemy, rozwijają myślenie logiczne i analityczne oraz nabierają biegłości w liczeniu.

Dzieci angażują się w nasze zajęcia, bo prowadzimy je w formie gry fabularnej. Uczniowie stają się detektywami, którzy rozwijają swoje umiejętności dedukcji. Na każdych zajęciach mają do wypełnienia misję, podczas której przeżywają emocjonujące przygody

Najlepsze metody nauki matematyki

W nasze programy wpletliśmy elementy najlepszych metod nauki matematyki znanych i cenionych naukowców:

  • Robert & Ellen Kaplan – najważniejszym elementem metody Kaplanów jest rozwiązywanie przez dzieci problemów logicznych i matematycznych. Pobudza to je do samodzielnego myślenia. Kaplanowie opracowali też szereg gier i zabaw, które pozwalają dzieciom dobrze zrozumieć działania arytmetyczne.
  •  
  • Maria Montessori – uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci. Wykorzystujemy jej pomoce do zabaw z dużymi liczbami. Są one dużo ciekawsze i bardziej rozwojowe niż sumowanie kilku patyczków. Dzieci uwielbiają duże liczby i co najważniejsze – doskonale sobie z nimi radzą!
  •  
  • Glenn Doman – wykorzystujemy jego flashkarty. Rozwijają one w dziecku umiejętność rozpoznawania zbiorów, ilości i przygotowują do działań na dużych liczbach. Pobudzają instynkt matematyczny dziecka i zdolność mózgu do odkrywania wzorców i prawideł. Mówiąc metaforycznie, dzięki tej stymulacji dziecko będzie coraz lepiej rozumiało „gramatykę języka matematyki”.
  •  
  • Matematyka wedyjska – to starożytny system pochodzący z Indii. Techniki te pozwalają dzieciom dokonywać „trudnych” obliczeń i znajdować rozwiązania niemal od ręki, w większości w pamięci. Dzieci bardzo lubią uczyć się tych metod, bo dzięki nim mogą zadziwiać otoczenie biegłością liczenia, co daje im ogromną pewność siebie. 

Programy w duchu myślenia rozwojowego – co to oznacza?

Najnowsze badania w neuronauce jednoznacznie potwierdzają, że inteligencja i uzdolnienia nie są wrodzone i można je rozwijać. Nasz mózg zachowuje się jak mięsień – ćwicząc go, stajesz się bystrzejszy.

Każdy trening sprawia, że w mózgu dziecka przybywają nowe połączenia między neuronami i jego intelekt się rozwija. Na naszych zajęciach dzieci bawiąc się, robią rzeczy trudne, bo one są najciekawsze i najlepiej rozwijają nasz mózg. Po co więc robić rzeczy łatwe?

Dzieci, które uczą się postawy rozwojowej, w przyszłości mają większe poczucie własnej wartości, są bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzą w znaczenie wysiłku Naturalnie wykazują większą sumienność, silną wolę i cierpliwość. Ta zdrowa podstawa wyzwala entuzjazm, zaangażowanie i radość podczas uczenia się.

Zdolności matematyczne u dzieci

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule artykułu: dzieci tracą swoje zdolności matematyczne, bo nie są one umiejętnie rozwijane. Nauka nie musi jednak wyglądać w ten sposób! Jeśli zabierzemy się do tego z głową, możemy sprawić, że dzieci nie tylko będą świetnie radzić sobie na lekcjach matematyki, ale przede wszystkim będą umieć analizować, podejmować decyzje i rozwiązywać nawet bardzo złożone problemy.

Na kursach w Akademii Nauki dzieci rozwijają matematyczny talent, logiczne myślenie i odkrywają, że matematyką można się bawić.

Zapisz dziecko na bezpłatną lekcję pokazową w Akademii

w swoim mieście i wypróbujcie nasze metody.

Na kursach w Akademii Nauki dzieci rozwijają matematyczny talent, logiczne myślenie i odkrywają, że matematyką można się bawić.

Zapisz dziecko na bezpłatną lekcję pokazową w Akademii w swoim mieście i wypróbujcie nasze metody.

Wybierz miasto z listy poniżej.

Zostaniesz automatycznie przekierowana(y) na stronę z niezobowiązującymi zapisami. 

Zostaniesz automatycznie przekierowana(y)

na stronę z niezobowiązującymi zapisami.