AKADEMIA NAUKI

Akademia Nauki to niepubliczna placówka edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzimy zajęcia rozwijające biegłość czytania, uczenia się, umiejętności matematyczne oraz poczucie własnej wartości. Wszystkie kursy dla dzieci i młodzieży wplecione w zabawy i gry fabularne, dzięki czemu nasi kursanci bardzo lubią w nich uczestniczyć.

Istniejemy od 1998 roku i wciąż się rozwijamy.

Rocznie uczymy 4000 dzieci w 51 miastach w Polsce oraz w dwóch miastach w Szkocji.

Nasza misja

Misją Akademii Nauki jest ROZWÓJ DZIECKA.

Każde dziecko uczestniczące w naszych zajęciach rozwija się w trzech bardzo ważnych dla niego obszarach.

AKADEMIA NAUKI

Akademia Nauki to niepubliczna placówka edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzimy zajęcia rozwijające biegłość czytania, uczenia się, umiejętności matematyczne oraz poczucie własnej wartości. Wszystkie kursy dla dzieci i młodzieży wplecione w zabawy i gry fabularne, dzięki czemu nasi kursanci bardzo lubią w nich uczestniczyć.

Istniejemy od 1998 roku i wciąż się rozwijamy.

Rocznie uczymy 4000 dzieci w 51 miastach w Polsce oraz w dwóch miastach w Szkocji.

Nasza misja

Misją Akademii Nauki jest ROZWÓJ DZIECKA.

Każde dziecko uczestniczące w naszych zajęciach rozwija się w trzech bardzo ważnych dla niego obszarach.

Pierwszy obszar to rozwój poznawczy.

Związany jest z następującymi umiejętnościami:

Drugi obszar związany jest z kształtowaniem się charakteru dziecka i rozwojem jego 9. Diamentowych Cech.

Dzieci, które mają rozwinięte zdolności poznawcze – potrafią sprawnie czytać, samodzielnie myśleć, a także posiadają ciekawą wiedzę, zazwyczaj są pewniejsze siebie i lepiej o sobie myślą. To podstawa rozwoju Diamentowych Cech, takich jak silna wola, optymizm i entuzjazm, które są podstawą silnego charakteru i lepszego funkcjonowania w szkole i w życiu.

Trzeci obszar związany jest z rozwojem umiejętności społecznych.

Dzieci angażowane są przez nas w dramy i zabawy, w których podejmują grupowe decyzje, uczą się ze sobą negocjować i przedstawiać własne pomysły.

Mimo, że są to umiejętności bardzo ważne, to dziecko jednak nie rozwinie ich w szkole (nie ma takich przedmiotów szkolnych jak Szybkie czytanie, Źródła silnego charakteru, czy Sztuka stawiania granic).

Wizja Akademii Nauki

Traktujemy zdolność do uczenia się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której dziecko będzie mogło osiągać w życiu to, co jest dla niego ważne i wartościowe. Nazywamy ją Naturalną Postawą do Uczenia się.

Opiera się ona na Dziewięciu Diamentowych Cechach Sukcesu i Szczęścia, które dziecko rozwija uczestnicząc w naszych programach. Należą do nich m.in.:

– rozwojowość – przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać,

– poczucie własnej wartości – przekonanie, że już jestem wartościowym człowiekiem,

– optymizm – pozytywne nastawienie do siebie i swoich możliwości.

Rozwojowość, poczucie własnej wartości i optymizm są naturalnymi cechami małych dzieci. Silny impuls rozwojowy, którym obdarzone jest przez naturę każde małe dziecko, zawiera w sobie te cechy, dlatego dzieci uczą się chodzić, mówić oraz opanowują różne umiejętności w błyskawicznym tempie. Nie zniechęcają się też porażkami.

Jednak impuls ten z czasem się wyczerpuje, co skutkuje coraz mniejszą wiarą w siebie i swoje możliwości. Dlatego konieczny jest ich dalszy, celowy rozwój, który wymaga przemyślanego i regularnego działania.

Jeżeli te działania zostaną podjęte, to dziecko/dorosły, który rozwinie te cechy, doświadcza w sposób naturalny swojej sprawczości. Wyraża się to sumiennością, silną wolą i samokontrolą (cierpliwością). Te trzy cechy nazywane są najważniejszymi, niepoznawczymi czynnikami sukcesu i uważa się je za równie istotne, jak czynniki poznawcze (np. inteligencja), a czasami nawet istotniejsze.

Ciekawość, entuzjazm i wdzięczność cechami wynikowymi, ściśle związanymi z poziomem rozwoju i aktywności wszystkich pozostałych Diamentowych Cech. Są często utożsamiane z emocjonalną równowagą i zdrowiem. Możemy zaobserwować je u małych dzieci, kiedy uczą się np. chodzić, mówić czy ustawiać wieżę z klocków. Metaforycznie mówiąc, to ich obecność nadaje życiu smak. Są też cechami diagnostycznymi. Jeżeli dziecko ich nie przejawia, może być to oznaką, że z rozwojem którejś z niższych cech diamentu coś poszło nie tak.

System edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu Naturalnej Postawy Uczenia się.

Z czasem, w wyniku różnych doświadczeń, dzieci zaczynają błędnie uczyć się, że:

– nie mogą się zmienić („Już taki jestem”) – postawa stałościowa,

– nie są wartościowymi ludźmi – poczucie bezwartościowości.

To sprawia, że negatywnie oceniają siebie i swoje możliwości (postawa pesymistyczna).

Konsekwencją tego jest unikanie wyzwań, rezygnacja z wysiłku, gdy zadanie jest trudne i wymagające, a to z kolei prowadzi do stresu, zniechęcenia oraz utraty entuzjazmu i radości z uczenia się.

Dlaczego jeszcze rozwój w trzech wyżej wymienionych obszarach jest ważny dla Twojego dziecka?

Dlaczego jeszcze rozwój w trzech wyżej wymienionych

obszarach jest ważny dla Twojego dziecka?

Pojawienie się sztucznej inteligencji, nowych rozwiązań bio- i nano- technologii zmieni w przyszłości politykę zatrudnienia i poszukiwanych kompetencji. W wyniku dużej niewydolności systemu edukacyjnego, który jest – delikatnie mówiąc – dość mało nowoczesny i rozwojowy jak na potrzeby współczesnych dzieci, i który nadal zorientowany jest na opanowanie encyklopedycznej wiedzy przez wkuwanie, wiele dzieci już ma trudności z przystosowaniem się do życia w ciągłym procesie zmiany.

Rozwój najwyższego potencjału intelektualnego, siły charakteru i umiejętności społecznych mają dla współczesnych dzieci dużo większe znaczenie, niż dla wcześniejszych pokoleń.

Szacuje się, że w latach 2050-2060 blisko 70% dzieci, które dziś uczą się w szkole, będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Będzie wymagało to pozyskania nowej wiedzy i umiejętności. Osoby potrafiące robić to szybciej, lepiej i skuteczniej, będą lepiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami i przeżywać mniejszy stres związany z przyszłością.

Ciągłe uczenie się nowych rzeczy oraz nieustanna konieczność dopasowywania się do zmian, niosą ze sobą stres. Dlatego nasze dzieci w przyszłości będą potrzebować większej odporności psychicznej.

Dlaczego jeszcze rozwój w trzech wyżej wymienionych obszarach jest ważny dla Twojego dziecka?

Dlaczego jeszcze rozwój w trzech wyżej wymienionych

obszarach jest ważny dla Twojego dziecka?

Pojawienie się sztucznej inteligencji, nowych rozwiązań bio- i nano- technologii zmieni w przyszłości politykę zatrudnienia i poszukiwanych kompetencji. W wyniku dużej niewydolności systemu edukacyjnego, który jest – delikatnie mówiąc – dość mało nowoczesny i rozwojowy jak na potrzeby współczesnych dzieci, i który nadal zorientowany jest na opanowanie encyklopedycznej wiedzy przez wkuwanie, wiele dzieci już ma trudności z przystosowaniem się do życia w ciągłym procesie zmiany.

Rozwój najwyższego potencjału intelektualnego, siły charakteru i umiejętności społecznych mają dla współczesnych dzieci dużo większe znaczenie, niż dla wcześniejszych pokoleń.

Szacuje się, że w latach 2050-2060 blisko 70% dzieci, które dziś uczą się w szkole, będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Będzie wymagało to pozyskania nowej wiedzy i umiejętności. Osoby potrafiące robić to szybciej, lepiej i skuteczniej, będą lepiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami i przeżywać mniejszy stres związany z przyszłością.

Ciągłe uczenie się nowych rzeczy oraz nieustanna konieczność dopasowywania się do zmian, niosą ze sobą stres. Dlatego nasze dzieci w przyszłości będą potrzebować większej odporności psychicznej.

Podsumowanie

Już dziś specjaliści sygnalizują, że szkoła powinna kłaść coraz mniejszy nacisk na encyklopedyczną wiedzę i umiejętności techniczne, a bardziej rozwijać uniwersalne umiejętności życiowe, do których należą: zdolność do radzenia sobie ze zmianą, zdolność do szybkiego uczenia się nowych rzeczy oraz zdolność do zachowania równowagi psychicznej w nowych sytuacjach. 

Kształcenie dziecka w trzech wyżej wymienionych, bardzo ważnych obszarach przyczynia się do rozwoju tych zdolności.

Co nas wyróżnia na tle innych placówek?

Akademia Nauki to centrum edukacyjne, w którym prowadzimy kursy dla dzieci i młodzieży rozwijające kluczowe kompetencje w formie fabularnych gier przygodowych. Stosujemy wiele autorskich rozwiązań i metod, takich jak:

Oprócz tego, stawiamy na uczenie się pełne entuzjazmu i poznawanie świata przez eksperymentowanie, dlatego dzieci wykonują na zajęciach dużo badań i doświadczeń naukowych.

W rozwoju trzech bardzo ważnych obszarów u dzieci dużą rolę odgrywają rodzice. Dlatego każdy rodzic dziecka, które uczestniczy w zajęciach Akademii Nauki, ma możliwość bezpłatnego uczestniczenia w profesjonalnych warsztatach doskonalących kompetencje rodzicielskie.

Wypróbuj nasze zajęcia podczas BEZPŁATNEJ lekcji pokazowej.

Zapisz się wraz z dzieckiem na Dni Otwarte w Akademii Nauki w Twoim mieście!

Wybierz miasto z listy poniżej.

Zostaniesz automatycznie przekierowana(y) na stronę z niezobowiązującymi zapisami. 

Zostaniesz automatycznie przekierowana(y)

na stronę z niezobowiązującymi zapisami.